logo Centrum Rozwoju Regionalnego (CRL) to stowarzyszenie, którego celem jest wspieranie i inicjowanie pozytywnych zmian w lokalnych społecznościach. Nasze działania opieramy na współpracy z samorządami, instytucjami publicznymi, parafiami, organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi. Ponieważ posiadamy status organizacji pożytku publicznego, duża część naszych działań finansowana jest ze środków z 1% podatku dochodowego